კონფედენციალურობის პოლიტიკა

ბოლო განახლება: 2022 წლის 28 ივნისი

ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა აღწერს ჩვენს პოლიტიკას და პროცედურებს თქვენი ინფორმაციის შეგროვების, გამოყენებისა და გამჟღავნების შესახებ, როდესაც თქვენ იყენებთ სერვისს და გეტყვით თქვენი კონფიდენციალურობის უფლებების შესახებ და როგორ გიცავთ კანონი.

ჩვენ ვიყენებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს სერვისის უზრუნველსაყოფად და გასაუმჯობესებლად. სერვისის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით ინფორმაციის შეგროვებას და გამოყენებას ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად.

ინტერპრეტაცია და განმარტებები

ინტერპრეტაცია

სიტყვებს, რომელთა თავდაპირველი ასო არის დიდი ასოებით, აქვთ შემდეგი პირობებით განსაზღვრული მნიშვნელობა. შემდეგ განმარტებებს ექნებათ იგივე მნიშვნელობა, მიუხედავად იმისა, გამოჩნდებიან ისინი მხოლობით თუ მრავლობით რიცხვში.

განმარტებები

ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის მიზნებისთვის:

 • ანგარიში ნიშნავს უნიკალურ ანგარიშს, რომელიც შექმნით თქვენთვის ჩვენს სერვისზე ან ჩვენი სერვისის ნაწილებზე წვდომისთვის.

 • კომპანია (მოხსენიებული როგორც "კომპანია", "ჩვენ", "ჩვენ" ან "ჩვენი" ამ შეთანხმებაში) ეხება შპს "კრედიტო", რაზმაძის 40ნ.

  GDPR-ის მიზნებისთვის კომპანია არის მონაცემთა მაკონტროლებელი.

 • ქუქი ფაილები არის პატარა ფაილები, რომლებიც განთავსებულია თქვენს კომპიუტერში, მობილურ მოწყობილობაზე ან ნებისმიერ სხვა მოწყობილობაზე ვებსაიტის მიერ და შეიცავს ამ ვებსაიტზე თქვენი დათვალიერების ისტორიის დეტალებს მის მრავალ გამოყენებასთან ერთად.

 • ქვეყანა ეხება: საქართველოს

 • მონაცემთა მაკონტროლებელი, GDPR-ის (მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაცია) მიზნებისთვის, მოიხსენიებს კომპანიას, როგორც იურიდიულ პირს, რომელიც მარტო ან სხვებთან ერთად განსაზღვრავს პერსონალური ინფორმაციის დამუშავების მიზნებსა და საშუალებებს. მონაცემები.

 • მოწყობილობა ნიშნავს ნებისმიერ მოწყობილობას, რომელსაც შეუძლია სერვისზე წვდომა, როგორიცაა კომპიუტერი, მობილური ტელეფონი ან ციფრული ტაბლეტი.

 • პერსონალური მონაცემები არის ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც ეხება იდენტიფიცირებულ ან იდენტიფიცირებულ პირს.

  GDPR-ის მიზნებისთვის, პერსონალური მონაცემები ნიშნავს თქვენთან დაკავშირებულ ნებისმიერ ინფორმაციას, როგორიცაა სახელი, საიდენტიფიკაციო ნომერი, მდებარეობის მონაცემები, ონლაინ იდენტიფიკატორი ან ერთი ან მეტი ფაქტორი, რომელიც სპეციფიკურია ფიზიკური, ფიზიოლოგიური, გენეტიკური, გონებრივი, ეკონომიკური, კულტურული ან სოციალური იდენტობა.

 • სერვისი ეხება ვებსაიტს.

 • მომსახურების მიმწოდებელი ნიშნავს ნებისმიერ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს, რომელიც ამუშავებს მონაცემებს კომპანიის სახელით. ეს ეხება მესამე მხარის კომპანიებს ან პირებს, რომლებიც დასაქმებულნი არიან კომპანიის მიერ, რათა ხელი შეუწყონ სერვისს, უზრუნველყონ სერვისი კომპანიის სახელით, განახორციელონ სერვისთან დაკავშირებული მომსახურება ან დაეხმარონ კომპანიას სერვისის გამოყენების ანალიზში. GDPR-ის მიზნებისთვის სერვისის პროვაიდერები განიხილება მონაცემთა დამმუშავებლად.

 • გამოყენების მონაცემები ეხება ავტომატურად შეგროვებულ მონაცემებს, რომლებიც გენერირებულია სერვისის გამოყენებით ან თავად სერვისის ინფრასტრუქტურიდან (მაგალითად, გვერდის მონახულების ხანგრძლივობა).

 • ვებგვერდი ეხება Myvaluta.ge-ს, ხელმისაწვდომია https://myvaluta.ge დან

 • თქვენ ნიშნავს ფიზიკურ პირს, რომელიც წვდომას ან იყენებს სერვისს, ან კომპანიას, ან სხვა იურიდიულ პირს, რომლის სახელითაც ეს ფიზიკური პირი წვდომას ან იყენებს სერვისს, შესაბამისად.

  GDPR-ის (მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაციის) მიხედვით, თქვენ შეიძლება მოხსენიებულიყავით როგორც მონაცემთა სუბიექტი ან როგორც მომხმარებელი, რადგან თქვენ ხართ ინდივიდი, რომელიც იყენებს სერვისს.

თქვენი პერსონალური მონაცემების შეგროვება და გამოყენება

შეგროვებული მონაცემთა ტიპები

პერსონალური მონაცემები

ჩვენი სერვისით სარგებლობისას, შეიძლება გთხოვოთ, მოგვაწოდოთ გარკვეული პერსონალური იდენტიფიცირებადი ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას თქვენთან დასაკავშირებლად ან იდენტიფიცირებისთვის. პერსონალური იდენტიფიცირებადი ინფორმაცია შეიძლება შეიცავდეს, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ:

 • ელფოსტის მისამართი

 • გამოყენების მონაცემები

გამოყენების მონაცემები

გამოყენების მონაცემები ავტომატურად გროვდება სერვისის გამოყენებისას.

გამოყენების მონაცემები შეიძლება შეიცავდეს ისეთ ინფორმაციას, როგორიცაა თქვენი მოწყობილობის ინტერნეტ პროტოკოლის მისამართი (მაგ. IP მისამართი), ბრაუზერის ტიპი, ბრაუზერის ვერსია, ჩვენი სერვისის გვერდები, რომლებსაც თქვენ ეწვიეთ, თქვენი ვიზიტის დრო და თარიღი, დრო ამ გვერდებზე დახარჯული, მოწყობილობის უნიკალური იდენტიფიკატორები და სხვა დიაგნოსტიკური მონაცემები.

როდესაც თქვენ შედიხართ სერვისზე მობილური მოწყობილობით ან მისი მეშვეობით, ჩვენ შეიძლება შევაგროვოთ გარკვეული ინფორმაცია ავტომატურად, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, თქვენს მიერ გამოყენებული მობილური მოწყობილობის ტიპის, თქვენი მობილური მოწყობილობის უნიკალური ID, თქვენი მობილური მოწყობილობის IP მისამართის ჩათვლით. , თქვენი მობილური ოპერაციული სისტემა, მობილური ინტერნეტ ბრაუზერის ტიპი, რომელსაც იყენებთ, უნიკალური მოწყობილობის იდენტიფიკატორები და სხვა დიაგნოსტიკური მონაცემები.

ჩვენ ასევე შეიძლება შევაგროვოთ ინფორმაცია, რომელსაც თქვენი ბრაუზერი აგზავნის, როდესაც თქვენ სტუმრობთ ჩვენს სერვისს ან როდესაც თქვენ შედიხართ სერვისზე მობილური მოწყობილობით ან მისი მეშვეობით.

თვალთვალის ტექნოლოგიები და ქუქი ფაილები

ჩვენ ვიყენებთ ქუქი-ფაილებს და თვალთვალის მსგავს ტექნოლოგიებს ჩვენს სერვისზე აქტივობის თვალყურის დევნებისთვის და გარკვეული ინფორმაციის შესანახად. თვალთვალის ტექნოლოგიები გამოიყენება შუქურები, ტეგები და სკრიპტები ინფორმაციის შეგროვებისა და თვალყურის დევნისა და ჩვენი სერვისის გასაუმჯობესებლად და ანალიზისთვის. ჩვენ მიერ გამოყენებული ტექნოლოგიები შეიძლება მოიცავდეს:

 • ქუქი ფაილები ან ბრაუზერის ქუქიები. ქუქი არის პატარა ფაილი, რომელიც განთავსებულია თქვენს მოწყობილობაზე. თქვენ შეგიძლიათ დაავალოთ თქვენს ბრაუზერს უარი თქვას ყველა ქუქი-ფაილზე ან მიუთითოს როდის იგზავნება ქუქი. თუმცა, თუ არ მიიღებთ ქუქი-ფაილებს, შესაძლოა ვერ შეძლოთ ჩვენი სერვისის ზოგიერთი ნაწილის გამოყენება. თუ თქვენ არ დაარეგულირეთ თქვენი ბრაუზერის პარამეტრი ისე, რომ ის უარს იტყვის Cookies-ზე, ჩვენმა სერვისმა შეიძლება გამოიყენოს ქუქიები.
 • Flash Cookies. ჩვენი სერვისის ზოგიერთმა ფუნქციამ შეიძლება გამოიყენოს ლოკალური შენახული ობიექტები (ან Flash Cookies) თქვენი პრეფერენციების ან ჩვენს სერვისში თქვენი აქტივობის შესახებ ინფორმაციის შესაგროვებლად და შესანახად. Flash Cookies არ იმართება იგივე ბრაუზერის პარამეტრებით, რაც გამოიყენება ბრაუზერის ქუქიებისთვის. დამატებითი ინფორმაციისთვის, თუ როგორ შეგიძლიათ წაშალოთ Flash Cookies, წაიკითხეთ "სად შემიძლია შევცვალო პარამეტრები ლოკალური გაზიარებული ობიექტების გამორთვის ან წაშლისთვის?" ხელმისაწვდომია https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 • ვებ შუქურები. ჩვენი სერვისის გარკვეული განყოფილებები და ჩვენი ელფოსტა შეიძლება შეიცავდეს მცირე ელექტრონულ ფაილებს, რომლებიც ცნობილია როგორც ვებ შუქურები (ასევე მოიხსენიება როგორც წმინდა გიფები, პიქსელის ტეგები და ერთი პიქსელიანი გიფები), რომლებიც იძლევა საშუალებას კომპანია, მაგალითად, იმ მომხმარებლების დასათვლელად, რომლებმაც მოინახულეს ეს გვერდები ან გახსნეს ელფოსტა და სხვა დაკავშირებული ვებსაიტის სტატისტიკისთვის (მაგალითად, გარკვეული სექციის პოპულარობის ჩაწერა და სისტემისა და სერვერის მთლიანობის დადასტურება).

ქუქი ფაილები შეიძლება იყოს "მუდმივი" ან "სესია" ნამცხვრები. მუდმივი ქუქი-ფაილები რჩება თქვენს პერსონალურ კომპიუტერზე ან მობილურ მოწყობილობაზე, როდესაც ხაზგარეშე ხართ, ხოლო სესიის ქუქი-ფაილები წაიშლება, როგორც კი დახურავთ თქვენს ბრაუზერს.

ჩვენ ვიყენებთ როგორც Session, ასევე Persistent Cookies ქვემოთ ჩამოთვლილი მიზნებისთვის:

 • აუცილებელი / არსებითი ქუქიები

  ტიპი: სესიის ქუქიები

  ადმინისტრატორია: ჩვენ

  მიზანი: ეს ქუქი-ფაილები აუცილებელია იმისთვის, რომ მოგაწოდოთ სერვისები, რომლებიც ხელმისაწვდომია ვებსაიტის საშუალებით და მისცეთ საშუალება გამოიყენოთ მისი ზოგიერთი ფუნქცია. ისინი ხელს უწყობენ მომხმარებლების ავთენტიფიკაციას და თავიდან აიცილონ მომხმარებლის ანგარიშების თაღლითური გამოყენება. ამ ქუქი-ფაილების გარეშე, თქვენ მიერ მოთხოვნილი სერვისების მიწოდება შეუძლებელია და ჩვენ ვიყენებთ ამ ქუქი-ფაილებს მხოლოდ იმისთვის, რომ მოგაწოდოთ ეს სერვისები.

 • ქუქიების პოლიტიკა / შეტყობინების მიღების ქუქიების შესახებ

  ტიპი: მუდმივი ქუქიები

  ადმინისტრატორია: ჩვენ

  მიზანი: ეს ქუქი-ფაილები იდენტიფიცირებენ მომხმარებლებმა დაეთანხმეს თუ არა ქუქიების გამოყენებას ვებსაიტზე.

 • ფუნქციონალური ქუქიები

  ტიპი: მუდმივი ქუქიები

  ადმინისტრატორია: ჩვენ

  მიზანი: ეს ქუქი-ფაილები საშუალებას გვაძლევს დავიმახსოვროთ არჩევანი, რომელსაც აკეთებთ ვებსაიტის გამოყენებისას, როგორიცაა თქვენი შესვლის დეტალების დამახსოვრება ან ენის უპირატესობის დამახსოვრება. ამ ქუქიების მიზანია მოგაწოდოთ უფრო პირადი გამოცდილება და თავიდან აიცილოთ თქვენი პრეფერენციების ხელახლა შეყვანა ყოველ ჯერზე, როცა იყენებთ ვებსაიტს.

 • თვალთვალის და მუშაობის ქუქიები

  ტიპი: მუდმივი ქუქიები

  ადმინისტრატორია: მესამე მხარეები

  მიზანი: ეს ქუქიები გამოიყენება ვებსაიტზე ტრაფიკის შესახებ ინფორმაციის თვალყურის დევნებისთვის და როგორ იყენებენ მომხმარებლები ვებსაიტს. ამ ქუქიების საშუალებით შეგროვებულმა ინფორმაციამ შეიძლება პირდაპირ ან ირიბად იდენტიფიცირება თქვენი, როგორც ინდივიდუალური ვიზიტორი. ეს იმიტომ ხდება, რომ შეგროვებული ინფორმაცია, როგორც წესი, დაკავშირებულია ფსევდონიმურ იდენტიფიკატორთან, რომელიც დაკავშირებულია მოწყობილობასთან, რომელსაც იყენებთ ვებსაიტზე წვდომისთვის. ჩვენ ასევე შეიძლება გამოვიყენოთ ეს ქუქიები ახალი გვერდების, ფუნქციების ან ვებსაიტის ახალი ფუნქციების შესამოწმებლად, რათა დავინახოთ, როგორ რეაგირებენ ჩვენი მომხმარებლები მათზე.

დამატებითი ინფორმაციისთვის ჩვენს მიერ გამოყენებული ქუქიების შესახებ და ქუქიების შესახებ თქვენი არჩევანის შესახებ, გთხოვთ, ეწვიოთ ჩვენს ქუქიების პოლიტიკას ან ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ქუქიების განყოფილებას.

თქვენი პერსონალური მონაცემების გამოყენება

კომპანიას შეუძლია გამოიყენოს პერსონალური მონაცემები შემდეგი მიზნებისთვის:

 • ჩვენი სერვისის უზრუნველსაყოფად და შესანარჩუნებლად, მათ შორის, ჩვენი სერვისის გამოყენების მონიტორინგი.

 • თქვენი ანგარიშის სამართავად: თქვენი, როგორც სერვისის მომხმარებლის რეგისტრაციის სამართავად. თქვენ მიერ მოწოდებულ პერსონალურ მონაცემებს შეუძლია მოგცეთ წვდომა სერვისის სხვადასხვა ფუნქციებზე, რომლებიც ხელმისაწვდომია თქვენთვის, როგორც რეგისტრირებული მომხმარებლისთვის.

 • კონტრაქტის შესასრულებლად: თქვენ მიერ შეძენილი პროდუქტების, ნივთების ან სერვისების შესყიდვის ხელშეკრულების შემუშავება, შესაბამისობა და გაფორმება ან ჩვენთან ნებისმიერი სხვა კონტრაქტი სერვისის მეშვეობით. p>

 • თქვენთან დასაკავშირებლად: დაგიკავშირდეთ ელექტრონული ფოსტით, სატელეფონო ზარებით, SMS-ით ან ელექტრონული კომუნიკაციის სხვა ექვივალენტური ფორმებით, როგორიცაა მობილური აპლიკაციის Push-შეტყობინებები განახლებების ან ინფორმაციული კომუნიკაციების შესახებ ფუნქციონალობაზე, პროდუქტებზე ან კონტრაქტით დადებულ სერვისებზე, უსაფრთხოების განახლებების ჩათვლით, როცა ეს აუცილებელია ან მიზანშეწონილია მათი განხორციელებისთვის.

 • მოგთავაზოთ ახალი ამბები, სპეციალური შეთავაზებები და ზოგადი ინფორმაცია სხვა საქონლის, სერვისებისა და ღონისძიებების შესახებ, რომლებსაც ჩვენ ვთავაზობთ, რომლებიც მსგავსია იმ საქონლის, რომელიც უკვე შეიძინეთ ან იკითხეთ, თუ არ აირჩევთ არ მიიღეთ ასეთი ინფორმაცია.

 • თქვენი მოთხოვნების სამართავად: დასასწრებად და მართეთ თქვენი მოთხოვნები ჩვენს მიმართ.

 • ბიზნესის ტრანსფერებისთვის: ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ თქვენი ინფორმაცია შერწყმის, დივესტირების, რესტრუქტურიზაციის, რეორგანიზაციის, დაშლის ან სხვა რეალიზაციის ან გადაცემის შესაფასებლად ან მთელი ჩვენი აქტივების, იქნება ეს როგორც მიმდინარე საქმიანობა ან გაკოტრების, ლიკვიდაციის ან მსგავსი პროცესის ნაწილი, რომლის დროსაც ჩვენს მიერ შენახული პერსონალური მონაცემები ჩვენი სერვისის მომხმარებლების შესახებ გადაცემულ აქტივებს შორისაა.

 • სხვა მიზნებისთვის: ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ თქვენი ინფორმაცია სხვა მიზნებისთვის, როგორიცაა მონაცემთა ანალიზი, გამოყენების ტენდენციების იდენტიფიცირება, ჩვენი სარეკლამო კამპანიების ეფექტურობის განსაზღვრა და ჩვენი სერვისის, პროდუქტებისა და სერვისების შეფასება და გაუმჯობესება , მარკეტინგი და თქვენი გამოცდილება.

ჩვენ შეიძლება გავუზიაროთ თქვენი პირადი ინფორმაცია შემდეგ სიტუაციებში:

 • მომსახურების პროვაიდერებთან: ჩვენ შეიძლება გავუზიაროთ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია სერვისის პროვაიდერებს ჩვენი სერვისის გამოყენების მონიტორინგისა და ანალიზისთვის, თქვენთან დასაკავშირებლად.
 • საქმიანი გადარიცხვებისთვის: ჩვენ შეიძლება გავუზიაროთ ან გადავიტანოთ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია კომპანიის აქტივების შერწყმის, გაყიდვის, დაფინანსების ან ჩვენი ნაწილის შეძენასთან დაკავშირებით ან მოლაპარაკებების დროს. ბიზნესი სხვა კომპანიისთვის.
 • შვილობილი კომპანიები: ჩვენ შეიძლება გავუზიაროთ თქვენი ინფორმაცია ჩვენს ფილიალებს, ამ შემთხვევაში ჩვენ მოვითხოვთ ამ შვილობილი პირებისგან დაიცვან წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა. შვილობილი კომპანიები მოიცავს ჩვენს დედა კომპანიას და ნებისმიერ სხვა შვილობილი კომპანიას, ერთობლივ საწარმოს პარტნიორებს ან სხვა კომპანიებს, რომლებსაც ჩვენ ვაკონტროლებთ ან რომლებიც ჩვენთან საერთო კონტროლის ქვეშ არიან.
 • ბიზნეს პარტნიორებთან: ჩვენ შეიძლება გავუზიაროთ თქვენი ინფორმაცია ჩვენს ბიზნეს პარტნიორებს, რათა შემოგთავაზოთ გარკვეული პროდუქტები, სერვისები ან აქციები.
 • სხვა მომხმარებლებთან: როდესაც თქვენ აზიარებთ პერსონალურ ინფორმაციას ან სხვაგვარად ურთიერთობთ საჯარო ადგილებში სხვა მომხმარებლებთან, ასეთი ინფორმაცია შეიძლება ნახოს ყველა მომხმარებელს და შეიძლება საჯაროდ გავრცელდეს გარეთ.
 • თქვენი თანხმობით: ჩვენ შეგვიძლია გავამჟღავნოთ თქვენი პირადი ინფორმაცია ნებისმიერი სხვა მიზნით თქვენი თანხმობით.

თქვენი პერსონალური მონაცემების შენახვა

კომპანია შეინარჩუნებს თქვენს პერსონალურ მონაცემებს მხოლოდ მანამ, სანამ ეს აუცილებელია ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში მითითებული მიზნებისთვის. ჩვენ შევინარჩუნებთ და გამოვიყენებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს იმდენად, რამდენადაც ეს აუცილებელია ჩვენი სამართლებრივი ვალდებულებების შესასრულებლად (მაგალითად, თუ ჩვენ გვჭირდება თქვენი მონაცემების შენახვა მოქმედი კანონების შესასრულებლად), დავა მოვაგვაროთ და დავიცვათ ჩვენი სამართლებრივი შეთანხმებები და პოლიტიკა.

კომპანია ასევე შეინახავს გამოყენების მონაცემებს შიდა ანალიზის მიზნებისთვის. გამოყენების მონაცემები ჩვეულებრივ ინახება ხანმოკლე პერიოდის განმავლობაში, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს მონაცემები გამოიყენება უსაფრთხოების გასაძლიერებლად ან ჩვენი სერვისის ფუნქციონირების გასაუმჯობესებლად, ან ჩვენ კანონიერად ვალდებულნი ვართ შევინარჩუნოთ ეს მონაცემები უფრო ხანგრძლივი დროის განმავლობაში.

თქვენი პერსონალური მონაცემების გადაცემა

თქვენი ინფორმაცია, პერსონალური მონაცემების ჩათვლით, მუშავდება კომპანიის საოპერაციო ოფისებში და ნებისმიერ სხვა ადგილას, სადაც დამუშავებაში მონაწილე მხარეები იმყოფებიან. ეს ნიშნავს, რომ ეს ინფორმაცია შეიძლება გადაეცეს — და შენარჩუნებულია — კომპიუტერები, რომლებიც მდებარეობს თქვენი შტატის, პროვინციის, ქვეყნის ან სხვა სამთავრობო იურისდიქციის გარეთ, სადაც მონაცემთა დაცვის კანონები შეიძლება განსხვავდებოდეს თქვენი იურისდიქციის კანონებისგან.

თქვენი თანხმობა ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაზე, რასაც მოჰყვება თქვენი ასეთი ინფორმაციის წარდგენა, წარმოადგენს თქვენს თანხმობას ამ გადაცემაზე.

კომპანია მიიღებს ყველა საჭირო ზომას, რათა უზრუნველყოს თქვენი მონაცემების უსაფრთხოდ დამუშავება და ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად და თქვენი პერსონალური მონაცემების გადაცემა არ განხორციელდება ორგანიზაციაში ან ქვეყანაზე, თუ არ არის ადეკვატური კონტროლი, მათ შორის თქვენი მონაცემებისა და სხვა პერსონალური ინფორმაციის უსაფრთხოება.

თქვენი პერსონალური მონაცემების გამჟღავნება

ბიზნეს ტრანზაქციები

თუ კომპანია ჩართულია შერწყმაში, შესყიდვაში ან აქტივების გაყიდვაში, თქვენი პერსონალური მონაცემები შეიძლება გადაიცეს. ჩვენ მოგაწვდით შეტყობინებას, სანამ თქვენი პერსონალური მონაცემები გადაიცემა და სხვა კონფიდენციალურობის პოლიტიკას დაექვემდებარება.

სამართალდამცავი ორგანოები

გარკვეულ გარემოებებში, კომპანიას შეიძლება მოეთხოვოს თქვენი პერსონალური მონაცემების გამჟღავნება, თუ ამას მოითხოვს კანონი ან საჯარო ხელისუფლების (მაგ. სასამართლოს ან სამთავრობო უწყების) მართებული მოთხოვნების საპასუხოდ.

სხვა სამართლებრივი მოთხოვნები

კომპანიას შეუძლია გაამჟღავნოს თქვენი პერსონალური მონაცემები კეთილსინდისიერად რწმენით, რომ ასეთი ქმედება აუცილებელია:

 • შეასრულეთ კანონიერი ვალდებულება
 • დაიცავით და დაიცავით კომპანიის უფლებები ან საკუთრება
 • აღკვეთეთ ან გამოიძიეთ შესაძლო არასათანადო ქმედებები სერვისთან დაკავშირებით
 • დაიცავით სერვისის მომხმარებლების ან საზოგადოების პირადი უსაფრთხოება
 • დაცვა სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან

თქვენი პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოება

თქვენი პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოება ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, მაგრამ გახსოვდეთ, რომ ინტერნეტით გადაცემის არც ერთი მეთოდი ან ელექტრონული შენახვის მეთოდი არ არის 100% უსაფრთხო. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვცდილობთ გამოვიყენოთ კომერციულად მისაღები საშუალებები თქვენი პერსონალური მონაცემების დასაცავად, ჩვენ ვერ ვიძლევით გარანტიას მის აბსოლუტურ უსაფრთხოებაზე.

დეტალური ინფორმაცია თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ

მომსახურების პროვაიდერებს, რომლებსაც ჩვენ ვიყენებთ, შეიძლება ჰქონდეთ წვდომა თქვენს პერსონალურ მონაცემებზე. ეს მესამე მხარის მომწოდებლები აგროვებენ, ინახავენ, იყენებენ, ამუშავებენ და გადასცემენ ინფორმაციას ჩვენს სერვისზე თქვენი საქმიანობის შესახებ მათი კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად.

ანალიტიკა

ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ მესამე მხარის სერვისის პროვაიდერები ჩვენი სერვისის გამოყენების მონიტორინგისა და ანალიზისთვის.

 • Google Analytics

  Google Analytics არის Google-ის მიერ შემოთავაზებული ვებ ანალიტიკის სერვისი, რომელიც აკონტროლებს და აცნობებს ვებსაიტების ტრაფიკს. Google იყენებს შეგროვებულ მონაცემებს ჩვენი სერვისის გამოყენების თვალყურის დევნისა და მონიტორინგისთვის. ეს მონაცემები გაზიარებულია Google-ის სხვა სერვისებთან. Google-მა შეიძლება გამოიყენოს შეგროვებული მონაცემები საკუთარი სარეკლამო ქსელის რეკლამების კონტექსტუალიზაციისა და პერსონალიზებისთვის.

  შეგიძლიათ უარი თქვათ სერვისზე თქვენი აქტივობის Google Analytics-ისთვის ხელმისაწვდომობაზე Google Analytics-ის ბრაუზერის დამატებების ინსტალაციის გზით. დანამატი ხელს უშლის Google Analytics JavaScript-ს (ga.js, analytics.js და dc.js) Google Analytics-თან ვიზიტების აქტივობის შესახებ ინფორმაციის გაზიარებაში.

  Google-ის კონფიდენციალურობის პრაქტიკის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, ეწვიოთ Google-ის კონფიდენციალურობას და პირობების ვებ გვერდი: https://policies.google.com/privacy

GDPR კონფიდენციალურობა

პერსონალური მონაცემების დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი GDPR-ის ფარგლებში

ჩვენ შეიძლება დავამუშაოთ პერსონალური მონაცემები შემდეგი პირობებით:

 • თანხმობა: თქვენ განაცხადეთ თქვენი თანხმობა პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე ერთი ან მეტი კონკრეტული მიზნისთვის.
 • კონტრაქტის შესრულება: პერსონალური მონაცემების მიწოდება აუცილებელია თქვენთან დადებული ხელშეკრულების შესასრულებლად და/ან მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი წინასახელშეკრულებო ვალდებულებისთვის.
 • სამართლებრივი ვალდებულებები: პერსონალური მონაცემების დამუშავება აუცილებელია იურიდიული ვალდებულების შესასრულებლად, რომელსაც ექვემდებარება კომპანია.
 • სასიცოცხლო ინტერესები: პერსონალური მონაცემების დამუშავება აუცილებელია თქვენი ან სხვა ფიზიკური პირის სასიცოცხლო ინტერესების დასაცავად.
 • საჯარო ინტერესები: პერსონალური მონაცემების დამუშავება დაკავშირებულია დავალებასთან, რომელიც ხორციელდება საჯარო ინტერესებიდან ან კომპანიისთვის მინიჭებული ოფიციალური უფლებამოსილების განხორციელებისას.
 • ლეგიტიმური ინტერესები: პერსონალური მონაცემების დამუშავება აუცილებელია კომპანიის მიერ ლეგიტიმური ინტერესების მიზნებისთვის.

ნებისმიერ შემთხვევაში, კომპანია სიამოვნებით დაგვეხმარება კონკრეტული სამართლებრივი საფუძვლის გარკვევაში, რომელიც ეხება დამუშავებას, და კერძოდ, არის თუ არა პერსონალური მონაცემების მიწოდება ნორმატიული ან სახელშეკრულებო მოთხოვნა, თუ მოთხოვნა აუცილებელია ხელშეკრულების დასადებად.

თქვენი უფლებები GDPR-ის მიხედვით

კომპანია იღებს ვალდებულებას, პატივი სცეს თქვენი პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობას და გარანტიას მოგცემთ, რომ ისარგებლოთ თქვენი უფლებებით.

თქვენ გაქვთ უფლება ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკით და კანონით, თუ ევროკავშირის ფარგლებში ხართ,:

 • მოითხოვეთ წვდომა თქვენს პერსონალურ მონაცემებზე. თქვენს შესახებ არსებული ინფორმაციის წვდომის, განახლების ან წაშლის უფლება. როდესაც ეს შესაძლებელია, შეგიძლიათ წვდომა, განახლება ან წაშლა მოითხოვოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების პირდაპირ თქვენი ანგარიშის პარამეტრების განყოფილებაში. თუ თქვენ ვერ შეძლებთ ამ ქმედებების შესრულებას თავად, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ, რომ დაგეხმაროთ. ეს ასევე გაძლევთ საშუალებას მიიღოთ პერსონალური მონაცემების ასლი, რომელიც ჩვენ გვაქვს თქვენ შესახებ.
 • მოითხოვეთ იმ პერსონალური მონაცემების შესწორება, რომელიც ჩვენ გვაქვს თქვენ შესახებ. თქვენ გაქვთ უფლება, შეასწოროთ ნებისმიერი არასრული ან არასწორი ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ გვაქვს თქვენ შესახებ.
 • ეწინააღმდეგება თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებას. ეს უფლება არსებობს, როდესაც ჩვენ ვეყრდნობით ლეგიტიმურ ინტერესებს, როგორც ჩვენი დამუშავების სამართლებრივ საფუძველს და არის რაღაც თქვენს კონკრეტულ სიტუაციაში, რაც გაიძულებს თქვენ წინააღმდეგი ჩვენი პერსონალური მონაცემების ამ საფუძველზე დამუშავებას. თქვენ ასევე გაქვთ უფლება გააპროტესტოთ, თუ სად ვამუშავებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისთვის.
 • მოითხოვეთ თქვენი პერსონალური მონაცემების წაშლა. თქვენ გაქვთ უფლება მოგვთხოვოთ წაშალოთ ან წაშალოთ პერსონალური მონაცემები, როდესაც არ არსებობს კარგი მიზეზი, რომ გავაგრძელოთ მათი დამუშავება.
 • მოითხოვეთ თქვენი პერსონალური მონაცემების გადაცემა. ჩვენ მოგაწვდით თქვენ, ან თქვენ მიერ არჩეულ მესამე მხარეს, თქვენს პერსონალურ მონაცემებს სტრუქტურირებულ, ჩვეულებრივ გამოყენებად, მანქანით წაკითხვადი ფორმატში. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ეს უფლება ვრცელდება მხოლოდ ავტომატიზირებულ ინფორმაციაზე, რომლის გამოყენებაზე თავდაპირველად თქვენ მოგვაწოდეთ თანხმობა, ან სადაც ჩვენ გამოვიყენეთ ინფორმაცია თქვენთან კონტრაქტის შესასრულებლად.
 • გააუქმეთ თქვენი თანხმობა. თქვენ გაქვთ უფლება გააუქმოთ თანხმობა თქვენი პერსონალური მონაცემების გამოყენებაზე. თუ თქვენ გააუქმებთ თანხმობას, ჩვენ შეიძლება ვერ მოგაწოდოთ წვდომა სერვისის გარკვეულ კონკრეტულ ფუნქციებზე.

თქვენი GDPR მონაცემთა დაცვის უფლებების განხორციელება

შეგიძლიათ ისარგებლოთ წვდომის, გამოსწორების, გაუქმების და წინააღმდეგობის უფლებით ჩვენთან დაკავშირებით. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ შეიძლება გთხოვოთ, გადაამოწმოთ თქვენი ვინაობა, სანამ უპასუხებთ ასეთ მოთხოვნებს. თუ თქვენ გააკეთებთ მოთხოვნას, ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რაც შეიძლება მალე გიპასუხოთ.

თქვენ გაქვთ უფლება მიმართოთ მონაცემთა დაცვის ორგანოს თქვენი პერსონალური მონაცემების შეგროვებისა და გამოყენების შესახებ. დამატებითი ინფორმაციისთვის, თუ თქვენ იმყოფებით ევროპის ეკონომიკურ ზონაში (EEA), გთხოვთ, დაუკავშირდეთ თქვენს ადგილობრივ მონაცემთა დაცვის ორგანოს EEA-ში.

სხვა ვებსაიტებზე ბმულები

ჩვენი სერვისი შეიძლება შეიცავდეს ბმულებს სხვა ვებსაიტებზე, რომლებსაც ჩვენ არ ვმართავთ. თუ დააწკაპუნებთ მესამე მხარის ბმულზე, თქვენ გადამისამართდებით ამ მესამე მხარის საიტზე. ჩვენ გირჩევთ, გადახედოთ თქვენს მიერ მონახულებული ყველა საიტის კონფიდენციალურობის პოლიტიკას.

ჩვენ არ გვაქვს კონტროლი და არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას მესამე მხარის საიტებისა თუ სერვისების კონტენტზე, კონფიდენციალურობის პოლიტიკასა თუ პრაქტიკაზე.

ცვლილებები ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში

ჩვენ შეიძლება დროდადრო განვაახლოთ ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა. ჩვენ შეგატყობინებთ ნებისმიერი ცვლილების შესახებ ახალი კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ამ გვერდზე გამოქვეყნებით.

ჩვენ შეგატყობინებთ ელექტრონული ფოსტით და/ან ჩვენს სერვისზე ცნობილი შეტყობინების საშუალებით, სანამ ცვლილება

დაგვიკავშირდით

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვები ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ: